பிரிலிம்ஸ் ஷிப்ட் -1க்கான ஐ.பி.பி.எஸ்.(IBPS) கிளார்க் தேர்வு பகுப்பாய்வு: விரிவான மதிப்பாய்வை இங்கே பாருங்கள்.

ஐபிபிஎஸ் கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் முதல் ஷிப்ட் முடிந்தது. இன்று ஐ.பி.பி.எஸ் கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் தேர்வின் 2019 முதல் நாள் மற்றும் மாணவர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் தேர்வில் பங்கேற்றனர். இன்று ஐபிபிஎஸ் கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தங்களது சிறந்ததை வழங்கியிருக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறோம். இப்போது, பிற ஷிப்டுகளுக்கு தோன்றும் மாணவர்கள் ஐபிபிஎஸ் கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் தேர்வு பகுப்பாய்வு மற்றும் மறுஆய்வுக்காக காத்திருக்க வேண்டும், இதனால் அவர்கள் வரவிருக்கும் சவால்களுக்கு தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள முடியும். மாணவர்கள் அளித்த பகுப்பாய்வின்படி, தேர்வு எளிதான-மிதமான மட்டத்தில் இருந்தது மற்றும் தேர்வு முறைகளில் புதிய மாற்றங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லை. வேகத்தில் நல்ல பிடிப்பு உள்ளவர்கள் 2019 ஐபிபிஎஸ் கிளார்க் தேர்வில் 90 கேள்விகளை எளிதில் முயற்சி செய்யலாம்.

.பி.பி.எஸ்.(IBPS) கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் 2019: ஒட்டுமொத்த நல்ல முயற்சிகள்.

 

ஐபிபிஎஸ் கிளார்க்குக்கான ஆரம்பத் தேர்வு ஆன்லைனில் நடத்தப்பட்டு 60 நிமிடங்களுக்கு 100 கேள்விகள் இருந்தன. பகுத்தறிவு (35 கேள்வி), குவாண்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிட்யூட் (35 கேள்வி) மற்றும் ஆங்கிலம் (30 கேள்வி) ஆகிய மூன்று பிரிவுகளைக் கையாளும் போது வேட்பாளர்கள் அந்த 60 நிமிடங்களை (ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் 20 நிமிடங்கள்) நிர்வகிக்க வேண்டும்.

பாடங்கள் நல்ல முயற்சி நேரம் (நிமிடத்தில்)
ஆங்கில மொழி 21-25 20 நிமிடங்கள்
பகுத்தறிவு திறன் 27-32 20 நிமிடங்கள்
அளவு திறன் 22-26 20 நிமிடங்கள்
மொத்தம் 76-83 60 நிமிடங்கள்

Click Here to Read Exam Analysis of other Shifts

ஆங்கில மொழி (மிதமான)

ஆங்கில மொழியின் நிலை மிதமானது. வாசிப்பு புரிதலின் தலைப்பு விலங்குகள், வேட்டையாடுபவர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றி  ஒரு கட்டுரையுடன் தொடர்புடையது. ஆர்.சி.யில் சொற்களஞ்சியத்தின் 2-3 கேள்விகள் இருந்தன.

தலைப்புகள் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அளவு
வாசித்து புரிந்துகொள்ளுதல் 8 சுலபமாக இயல்பான
கலப்படங்கள் 5 சுலபமாக இயல்பான
ஒரு வாக்கியத்தில் சொற்களை மறுசீரமைத்தல் 6 எளிதான
க்ளோஸ் டெஸ்ட் 6 எளிதான
எழுத்து பிழைகள், சொல் மாற்றுதல் 5 இயல்பான
மொத்தம் 30 இயல்பான

அளவு திறன் (மிதமான)

ஐ.பி.பி.எஸ்.(IBPS) கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் 2019 தேர்வின் ஷிப்ட் 1 இல் அளவு அளவின் அளவும் மிதமானது. தரவு விளக்கத்தின் 1 தொகுப்பு மட்டுமே இருந்தது – பார் வரைபடம்.

தலைப்பு கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அளவு
டி.ஐ. 5 இயல்பான
எளிதாக்குதல் 10 சுலபமாக இயல்பான
தவறான எண் தொடர் 5 சுலபமாக இயல்பான
இருபடி சமன்பாடு 5 சுலபமாக இயல்பான
சில்லறையாக (சொல் சிக்கல்கள்) 10 இயல்பான
மொத்தம் 35 இயல்பான

பகுத்தறிவு திறன் (எளிதானது)

4 புதிர்கள் மற்றும் அமர்ந்துள்ள ஏற்பாடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன: –

  • சதுர அமர்ந்துள்ள ஏற்பாடு
  • இணையான வரிசைகளுடன் நேரியல் அமர்ந்துள்ள ஏற்பாடு
  • நேரியல் அமர்ந்துள்ள ஏற்பாடு (மக்கள் எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படவில்லை- அனைவரும் வடக்கு நோக்கி இருக்கிறார்)
  • மாத அடிப்படையிலான புதிர்- 7 மாதங்கள் மற்றும் 7 நபர்கள்

தலைப்புகள் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை அளவு
எண்ணெழுத்து தொடர் 5 எளிதான
புதிர்கள் மற்றும் அமர்ந்துள்ள  ஏற்பாடு 20 இயல்பான
இரத்த உறவு 3 இயல்பான
எழுத்துக்களை 2 எளிதான
சொற்பொழிவு (“சில” வகைகளின் சில கேள்விகளும் அடங்கும்) 5 எளிதான
மொத்தம் 35 எளிதான

 

Share your attempts and types of questions at blogger@adda247.com 

Click Here to Register for IBPS Clerk Exam Updates & Memory Based Questions PDF

Click Here to Read Exam Analysis of other Shifts