வீட்டிலிருந்தே தேர்வுக்கு பயிற்சி   பெறலாம் : வீடியோ வகுப்புகள்  : Rs.99/- மட்டுமே

உங்களுக்கான இந்த வாய்ப்பை Aadda247 வழங்குகிறது ,அனைத்து தேர்வுகளுக்கும்

எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் பயில உங்களுக்கான வீடியோ வகுப்புகள் ரூ .99 க்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை ADDA247 வழங்குகிறது. ஆம்! இப்போது நீங்கள் வீடியோ வகுப்புகளுக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ .99 விலையில் அணுகலாம்.

தேசத்தில் கொரோனா வைரஸ்-ன் எதிர்பாரா கிளர்ச்சி எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டது. கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முடிவடையும் 21 நாள் பூட்டுதலை(Lockdown) இந்தியா ஏற்கனவே எதிர்கொண்டுள்ளது. ஆனால் மாணவர்களே, உங்கள் தயாரிப்பு நிறுத்தப்படக்கூடாது !! ஏன்? நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம் …  SBI, TNPSC, RRB-NTPC மற்றும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து  நிறுவனமும் அதன் தேர்வுகளை ஒத்திவைத்தன அல்லது மறுபரிசீலனை செய்துள்ளன, ஆனால் நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தவுடன், அனைவரும் பயிற்சி செய்ய உங்களுக்கு அதிக நேரம் செலவிட இயலாது அதும் உங்கள் இலக்கு தேர்வுகளுக்கு. IBPS 2020 வங்கித் துறைக்கான ஒரு பெரிய ஆட்சேர்ப்பு மையம்  மற்றும் IBPS ஏற்கனவே IBPS PO, IBPS CLERK, IBPS SO மற்றும் IBPS RRB 2020 தேர்வுகளுக்கான தேர்வு அட்டவணையை  வெளியிட்டுள்ளது.  SBI CLERK, TNPSC GROUP-2/2A, RRB-NTPC ஆகியவை நீங்கள் நோக்கமாகக் கொள்ளக்கூடிய சில பெரிய ஆட்சேர்ப்பு மையம். இதற்கு தயாரிக்கும் வகையில்,

உங்களுக்கான இந்த வாய்ப்பை Aadda247 வழங்குகிறது ,அனைத்து தேர்வுகளுக்கும்

Click Here to Share your Feedback

எப்போது வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் பயில உங்களுக்கான வீடியோ வகுப்புகள் ரூ .99 க்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை ADDA247 வழங்குகிறது. ஆம்! இப்போது நீங்கள் வீடியோ வகுப்புகளுக்கு குறைந்த பட்சம் ரூ .99 விலையில் அணுகலாம்.

TamilNadu State Government Exams Video course (1 மாதம்) BUY NOW
TamilNadu State Government Exams LIVE COURSES (1 மாதம்) Buy Now


வீடியோ வகுப்புகள் மூலம்  படிப்பதன் நன்மைகள் பின்வருமாறு:

1. உங்கள் சொந்த வேகத்தில் படிக்கவும்

2. இந்தியாவின் சிறந்த ஆசிரியர்களிடமிருந்து படிப்புகள்

3. வீடியோக்கள் சமீபத்திய தேர்வு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை

4. மாணவர்களுக்கு சந்தேகம் தீர்ப்பதற்கான வகுப்புகள்

5.  பணத்திற்கான மதிப்பு.

6. நீங்கள் விரும்பும் மொழியில்  தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கிறது.