Exam Analysis 2018


 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 8th July- 4th Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 8th July- 3rd Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 8th July- 2nd Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 8th July- 1st Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 1st July-4th Slot
 • SBI PO Prelims 2018: The Analyzers | From The Exam Centre
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 1st July-3rd Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 1st July-2nd Slot
 • SBI PO Prelims Exam Analysis, Review 2018: 1st July-1st Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 30th June 4th Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 30th June 3rd Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 30th June 2nd Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 30th June 1st Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 24th June 4th Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 24th June 3rd Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 24th June 2nd Slot
 • SBI Clerk Exam Analysis, Review 2018 Prelims: 24th June 1st Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 23rd June 4th Slot
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 23rd June 3rd Slot
 • The Analysers: Right From The Exam Centre
 • SBI Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2018: 23rd June 2nd Slot
 • SBI Clerk Exam Analysis, Review 2018 Prelims: 23rd June 1st Slot
 • Bank of India SO Credit Officer Exam Analysis, Review 2018: 10th June
 • NABARD Assistant Manager Exam Analysis, Review 2018: 19th May- Shift 2
 • NABARD Assistant Manager Exam Analysis, Review 2018: 19th May- Shift 1
 • IDBI Executive Exam Analysis, Review 2018: 28th April- Shift 2
 • IDBI Executive Exam Analysis, Review 2018: 28th April- Shift 1
 • GK-GA Questions Asked in Canara Bank PO 2018 Exam (4th March 2018, 02nd Shift)
 • Canara Bank PO Exam Analysis, Review 2018: 4th March- Shift 2
 • GK-GA Questions Asked in Canara Bank PO 2018 Exam (4th March 2018, 01st Shift)
 • Canara Bank PO Exam Analysis, Review 2018: 4th March- Shift 1
 • GK-GA Questions Asked in Syndicate Bank PO 2018 Exam (25th February 2018, 02nd Shift)
 • Syndicate Bank PO Exam Analysis, Review 2018: 25th Feb- Shift 2
 • GK-GA Questions Asked in Syndicate Bank PO 2018 Exam (25th February 2018, 01st Shift)
 • Syndicate Bank PO Exam Analysis, Review 2018: 25th Feb- Shift 1
 • IBPS SO Mains Exam Analysis 2018: 28th January
 • GK-GA Questions Asked in IBPS Clerk Mains 2017 Exam
 • IBPS Clerk Main 2017-18 Exam Analysis and Review
 • GK-GA Questions Asked in RBI Office Attendant Exam: 6th Jan 2018
 • IBPS SO 2017 Prelims Exam Analysis: 31st December
 • IBPS SO 2017 Prelims Exam Analysis: 30th Dec (Shift-2)
 • IBPS SO 2017 Prelims Exam Analysis: 30th Dec (Shift-1)
 • GK-GA Questions Asked in RBI Assistant Mains 2017 Exam: 20th Dec
 • RBI Assistant Mains Exam Analysis, Review: 20th Dec 2017
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 10th Dec - Shift 2
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 10th Dec - Shift 1
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 09th Dec - Shift 4
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 09th Dec - Shift 3
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 09th Dec - Shift 2
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 09th Dec - Shift 1
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 03rd Dec - Shift 4
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 03rd Dec - Shift 3
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 03rd Dec - Shift 2
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 03rd Dec - Shift 1
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 02nd Dec - Shift 4
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 02nd Dec - Shift 3
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 02nd Dec - Shift 2
 • IBPS Clerk Prelims Exam Analysis, Review 2017: 02nd Dec - Shift 1
 • GK-GA Questions Asked in IBPS PO Mains 2017 Exam: 26th Nov
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 28th Nov - Shift 2
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 28th Nov - Shift 1
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 27th Nov - Shift 4
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 27th Nov - Shift 3
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 27th Nov - Shift 2
 • RBI Assistant Prelims Exam Analysis, Review 2017: 27th Nov - Shift 1
 • IBPS PO Mains Exam Analysis, Review: 26th Nov 2017
 • GK-GA Questions Asked in IBPS PO Mains 2017 Exam: 26th Nov
 • GK-GA Questions Asked in OICL AO Mains 2017 Exam: 18th Nov
 • OICL AO Mains Exam Analysis, Review: 18th Nov 2017
 • GK-GA Questions Asked in IBPS RRB Clerk Mains 2017 Exam: 12th Nov
 • IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis, Review: 12th Nov 2017
 • GK-GA Questions Asked in IBPS RRB PO Mains 2017 Exam
 • Computer Awareness Questions Asked in IBPS RRB PO Mains 2017 Exam
 • GK-GA Questions Asked in IBPS RRB PO Mains 2017 Exam: 5th Nov
 • IBPS RRB PO Mains Exam Analysis, Review: 5th Nov 2017
 • UIIC Assistant Mains Exam Analysis, Review and Expected Cut Off (23rd Oct 2017)
 • OICL AO Prelims Exam Analysis & Review: 22nd Oct 2017 (Shift 4)
 • OICL AO Prelims Exam Analysis & Review: 22nd Oct 2017 (Shift 3)
 • OICL AO Prelims Exam Analysis & Review: 22nd Oct 2017 (Shift 2)
 • OICL AO Prelims Exam Analysis & Review: 22nd Oct 2017 (Shift 1)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 14th Oct 2017 (Shift 4)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 14th Oct 2017 (Shift 3)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 14th Oct 2017 (Shift 2)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 14th Oct 2017 (Shift 1)
 • LIC HFL Assistant Exam Analysis and Review 2017: 12th October
 • LIC HFL Assistant Manager Exam Analysis and Review 2017: 10th October
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 8th Oct 2017 (Shift 4)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 8th Oct 2017 (Shift 3)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 8th Oct 2017 (Shift 2)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 8th Oct 2017 (Shift 1)
 • The Analyzers IBPS PO Prelims Exam 2017 | From the Exam Centers
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 7th Oct 2017 (Shift 4)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 7th Oct 2017 (Shift 3)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis, Review & Expected Cut Off: 7th Oct 2017 (Shift 2)
 • IBPS PO Prelims Exam Analysis & Review: 7th Oct 2017 (Shift 1)
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 24th Sep - Shift 4
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 24th Sep - Shift 3
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 24th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 24th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 23rd Sep - Shift 4
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 23rd Sep - Shift 3
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 23rd Sep - Shift 2
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 23rd Sep - Shift 1
 • UIIC Assistant Prelims Exam Analysis 2017: 22nd Sep - Shift 3
 • UIIC Assistant Prelims Exam Analysis 2017: 22nd Sep - Shift 2
 • UIIC Assistant Prelims Exam Analysis 2017: 22nd Sep - Shift 1
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 17th Sep - Shift 4
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 17th Sep - Shift 3
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 17th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 17th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 16th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB Office Assistant Exam Analysis (Prelims) 2017: 16th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB Officer Scale-1 Prelims Exam Analysis: 16th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB Officer Scale-1 Prelims Exam Analysis: 16th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB PO Prelims Exam Analysis 2017: 10th Sep - Shift 4
 • IBPS RRB PO Prelims Exam Analysis 2017: 10th Sep - Shift 3
 • IBPS RRB Officer Scale-I Prelims Exam Analysis 2017: 10th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB PO Prelims Exam Analysis 2017: 10th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB Officer Scale-1 Prelims Exam Analysis: 9th Sep - Shift 4
 • IBPS RRB Officer Scale-1 Prelims Exam Analysis: 9th Sep - Shift 3
 • IBPS RRB Officer Scale-1 Prelims Exam Analysis: 9th Sep - Shift 2
 • IBPS RRB PO Prelims Exam Analysis 2017: 9th Sep - Shift 1
 • IBPS RRB PO 2017 Exam Analysis 2017: Officer Scale I
 • SSC CGL Tier-I 2017 Exam Analysis : 6th August Shift 2
 • SSC CGL 2017 Tier-I Exam Analysis : 6th August Slot 1
 • Questions Asked in SSC CGL Tier-I 2017 : 5th August 1st Shift
 • NABARD Grade-A 2017 Exam Analysis : 5th Aug Shift 2
 • NABARD Grade-A 2017 Exam Analysis : 5th Aug Shift 1
 • RBI Grade-B Phase-II Exam Analysis, Review and Expected Cut Off (07-July-2017)
 • SSC CPO 2017 Paper 1 Overall Analysis and Expected Cuttoff
 • NICL AO Mains Exam Analysis, Review and Expected Cut Off (02-July-2017)
 • RBI Grade-B 2017 Phase-1 Exam Analysis, Review and Expected Cut-Offs (17-June-2017, Shift-2)
 • GA Questions asked in RBI Grade-B Phase-1 Exam (01st Shift)
 • RBI Grade-B 2017 Phase-1 Exam Analysis, Review and Expected Cut-Offs (17-June-2017, Shift-1)
 • Bank Of India Specialist Officers (SO) Exam Analysis, Review and Expected Cut Off (10-June-2017)
 • SBI PO Mains Exam Analysis, Review and Expected Cut Off (04-June-2017)
 • NICL AO Prelims 2017 Exam Analysis and Expected Cut Off: 2nd Shift
 • SBI PO 2017: Cut Off, Result, Exam Analysis & Review
 • NICL AO Prelims 2017 Exam Analysis and Expected Cut Off
 • SBI PO Mains Exam Analysis and Expected Cut Off
 • Bank of Baroda PO Exam Analysis 2017: 02nd Shift
 • Bank of Baroda PO Exam Analysis 2017
 • NIACL Assistant Mains Exam Analysis 2017 (23rd May)
 • SBI PO Prelims 2017 Exam Analysis & Review: 

 • SBI PO Prelims 2017 Exam has been started from 29th April 2017. To get a detail exam analysis, review and estimated cut off for SBI PO Plelims 2017 exam, keep visiting this page. We will update the exam analysis & review of SBI PO Prelims 2017 exam, after the end of first slot of exam on 29-4-2017.
  29th April 2017 (Slot I)
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot II) 
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot III) 
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot IV) 
  (Live Now)
   29th April 2017 (Slot I, Video)
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot II, Video)
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot III, Video)
  (Live Now)
  29th April 2017 (Slot IV, Video)
  (Live Now)
  Questions 


  30th April 2017 (Slot I)
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot II) 
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot III) 
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot IV) 
  (Live Now)
   30th April 2017 (Slot I, Video)
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot II, Video)
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot III, Video)
  (Live Now)
  30th April 2017 (Slot IV, Video)
  (Live Now)

  6th May 2017 (Slot I)
  (Live Now)
  6th May 2017 (Slot II) 
  (Live Now)
  6th May 2017 (Slot III) 
  (Live Now)
  6th May2017 (Slot IV) 
  (Live Now)
   6th May 2017  (Slot I, Video)
  (Live Now)
   6th May 2017  (Slot II, Video)
  (Live Now)
   6th May 2017  (Slot III, Video)
  (Live Now)
   6th May 2017  (Slot IV, Video)
  (Live Now)

  7th May 2017 (Slot I)
  (Live Now)
  7th May 2017 (Slot II) 
  (Live Now)
  7th May 2017 (Slot III) 
  (Live Now)
  7th May2017 (Slot IV) 
  (Live Now)
  7th May 2017  (Slot I, Video)
  (Live Now)
  7th May 2017  (Slot II, Video)
  (Live Now)
  7th May 2017  (Slot III, Video)
  (Live Now)
 • Indian Bank PO Mains 2017-18 Exam Analysis • Syndicate Bank 2017: 

 • 26th  February 2017(Slot I) GA Questions  
  Video Analysis 26th  February 2017(Slot II) • IDBI PO PGDBF 2016-17

 • 3rd  February 2017(Slot I) GA Questions  
  3rd  February 2017(Slot II)
 • IPPB PO Scale-I Mains 2016-17
 • IBPS SO Rajbhasha Adhikari (Scale I) 2016-17
 • IBPS SO IT-Officer Scale-I 2016-17

 • 28th January 2017 (Slot I) 28th January 2017 (Slot II)
  28th January 2017 (Video) • RBI Assistant Mains 24th January 2017 Exam Analysis • Indian Bank PGDBF PO Prelims 2016-17

 • 22nd January 2017 (Slot I) 22nd January 2017 (Slot II) • SBI Specialist Officer IT 2016-17 Exam Analysis
 • Railway NTPC Mains 2016-17

 • 17th January 2017 (Slot I) 17th January 2017 (Video)
  17th January 2017 (Slot II) 17th January 2017 (Slot III)
  18th January 2017 (Slot I) 18th January 2017 (Slot II)
  18th January 2017 (Slot III) 19th January 2017 • IPPB PO Prelims 2016-17

 • 7th January 2017 (Slot I)  7th January 2017 (Video)
  7th January 2017 (Slot II)  7th January 2017 (Slot III)
  7th January 2017 (Slot IV)  8th January 2017 (Slot I)
  8th January 2017 (Slot II)  8th January 2017 (Slot III)
  8th January 2017 (Slot IV) 
 • IDBI Executive 2016-17

 • 6th January 2017 (Slot I)  6th January 2017 (Video)
  6th January 2017 (Slot II)  • IBPS CLERK MAINS EXAM 2016-17

 • 1st January 2017  1st January 2017 (Video)
  GA Questions Computer Questions • RBI Assistant Prelims 2016

 • 24th December (Slot I) 24th December (Slot II)
  Video Analysis 24th December (Slot III)
  24th December (Slot IV) • IBPS RRB Clerk Mains 2016

 • 18th December 2016 GA Questions
  Video Analysis • NIACL AO 2016

 • 17th December 2016(Slot I) 17th December 2016(Slot II)
  Video Analysis

  Click Here to view Exam Analysis of exam, were held in 2015-16